חכמנו הדגישו את חשיבות לימוד המשנה שהיא הבסיס עליו עומד בניין התורה.
אמרו חכמים (תענית ז) : "אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו" כלומר שאין המשניות שגורות בפיו. 
וכן אמרו( סנהדרין מב'): "במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנה". 
ופירש רש"י, כי המשנה היא דרך לתורה, וממנה מקבלים ידיעות רבות ומבט מקיף.
אבינו, ר' חיים אביצור, הקדיש את חייו להפצת לימוד המשנה ועמל במשך שנים על חיבורו " משנת חיים" המחבר בין המשנה להלכה.
"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"- בלימוד יומי של חמש דקות אפשר לבנות את היסודות לעולם התורה שלכם.
יהי רצון שנזכה!
            מסכת תרומות

            מסכת מעשרות 

            מסכת מעשר שני 

            מסכת חלה             מסכת ערלה 


            מסכת ביכורים
טואול - בניית אתרים